Licytacja komornicza – jak się przed nią uchronić?

o możesz zyskać dzięki restrukturyzacji?

Obwieszczenie o licytacji komorniczej

Komornik ma obowiązek poinformowania o licytacji co najmniej dwa tygodnie przed jej planowanym terminem. Odbywa się to za pomocą specjalnego obwieszczenia, w którym zawarte muszą być następujące informacje:

  • Godzina i miejsce aukcji komorniczej
  • Oznaczenie licytowanego składnika majątku, np. nieruchomości
  • Kwota oszacowanej wartości
  • Cena wywoławcza
  • Wysokość wadium, którego wpłata jest wymagana do uczestnictwa w licytacji
  • Miejsce oraz czas, w którym przed licytacją zainteresowani mogą obejrzeć nieruchomości czy ruchomości będące przedmiotem licytacji
  • Oznaczenie, czy to pierwsza, czy druga licytacja
  • Informacja o prawach osób trzecich do licytowanych aktywów, jednak z zastrzeżeniem, że nie są one przeszkodą w licytacji i przysądzenia własności na rzecz jej zwycięzcy.

Obwieszczenia zamieszczane są w siedzibie sądu rejonowego, przy którym działa dany komornik, w urzędzie gminy, na stronie internetowej komornika, na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej oraz w lokalnych gazetach.

Licytacja komornicza

Licytacja komornicza odbywa się zazwyczaj w dwóch terminach. Podczas pierwszej licytacji komornik wymienia nieruchomości i ruchomości, które trafiają na sprzedaż oraz określa ich cenę rynkową, a następnie przedstawia cenę wywoławczą. Wynosi ona 75% oszacowanej wartości. Na drugiej licytacji, do której dochodzi, jeśli na pierwszej przedmioty nie znajdą nabywcy, cena wywoławcza w przypadku egzekucji z nieruchomości wynosi 2/3 sumy oszacowania, a w przypadku egzekucji z ruchomości – ½ wartości szacunkowej. Licytacja prowadzona jest ustnie, licytanci zgłaszają swoje ceny. Jeśli komornik powtórzy trzykrotnie kwotę zaoferowaną przez uczestnika, a nikt jej nie przebije, to wygrywa ten, kto ją zaoferował. Przebicie ceny może wynosić nie mniej niż jeden procent ceny wywoławczej, po zaokrągleniu do pełnych złotówek w górę. Licytacje odbywają się pod nadzorem sędziego. Warto wiedzieć, że sam wierzyciel także może przejąć nieruchomość, ale jedynie za cenę wywoławczą. Uczestnicy licytacji, którzy nie nabyli nieruchomości, otrzymują wadium z powrotem.

Jak się uchronić przed licytacją komorniczą?

Jak nie dopuścić do zlicytowania części majątku? Oczywiście najprostszą metodą jest spłata zobowiązań zanim dojdzie do zajęcia komorniczego ruchomości czy nieruchomości. Jeśli nie ma możliwości uregulowania zadłużenia, to warto podejmować rozmowy z wierzycielem. Najgorsze, co można zrobić, to unikać odpowiedzialności. Zawarcie porozumienia z wierzycielem i ustalenie nowego harmonogramu spłaty długu pozwoli nie dopuścić do egzekucji komorniczej czy to z wynagrodzenia, czy z majątku. Jeśli długi trafią do obsługi KRUK S.A., to osoba zadłużona rejestrując się na platformie e-kruk.pl może dowiedzieć się, ile wynosi aktualnie zadłużenie, do kiedy i komu należy je spłacić oraz jaka jest możliwa propozycja rozłożenia długu na raty.

Na każdym etapie przygotowania do licytacji komorniczej dłużnik ma możliwość odpowiedniej reakcji, która wykaże, że jest zainteresowany spłatą zadłużenia i podejmuje próby ochrony majątku przed aukcją komorniczą. Do takich czynności należy np.: podjęcie negocjacji z wierzycielem, co do spłaty długu w momencie otrzymania wezwania do zapłaty.

Warto pamiętać, że w razie licytacji mieszkania do egzekucji komorniczej wymagany jest dodatkowo wyrok eksmisyjny. Jeśli dłużnik nie ma dokąd się wyprowadzić, to taki wyrok nie zostanie wydany, chyba że dłużnik otrzyma lokal socjalny. Tylko wtedy będzie mógł być eksmitowany. Zatem droga od licytacji mieszkania do eksmisji nie jest ani krótka, ani prosta.

Warto pamiętać, że komornik ma wiele praw, ale też i obowiązków, których musi dopełnić. Pamiętaj, że orężem dłużnika i sposobem na uniknięcie m.in.zajęcia komorniczego mieszkania lub ruchomości, a następnie ich licytacji albo zajęcia części wynagrodzenia, jest chęć spłaty zadłużenia i prowadzenie rozmów z wierzycielem. Zawsze bowiem to wierzyciel jest stroną do rozmów o ugodzie, nie zaś komornik.