Oddłużanie nieruchomości

Oddłużanie nieruchomości to szereg czynności prawno-finansowych zmierzających do tzw. „wyczyszczenia” Księgi Wieczystej z wszelkich niekorzystnych wpisów i pozbycia się wszystkich zadłużeń.

Wpisy o toczącej się egzekucji komorniczej i wpisy hipotek często uniemożliwiają swobodne dysponowanie nieruchomością np. sprzedaż, darowiznę lub zamianę. Dostosowanie strategii związanej z pozbyciem się zadłużeń na nieruchomości wymaga każdorazowo przeprowadzenia indywidualnego audytu prawnego.

Dyskrecja Zaufanie Rzetelność Szanujemy Twój Czas

Umów się na darmową konsultację z ekspertami d/s oddłużania.

20 min konsultacja on-line - to nic nie kosztuje.

o możesz zyskać dzięki restrukturyzacji?

Kto może skorzystać?

Z usługi “Oddłużania Nieruchomości” mogą skorzystać osoby, które:

  • mają wypowiedzianą umowę kredytu hipotecznego
  • mają egzekucję z nieruchomości i komornik sporządził już Opis i Oszacowanie nieruchomości
  • znają termin licytacji komorniczej swojej nieruchomości i obawiają się eksmisji
  • nie są w stanie spłacać swoich (kredytów i pożyczek)

Skontaktuj się z Nami

Wiemy jak pozbyć się Twoich długów abyś odzyskał spokój ducha i umysłu.

Przykładowe rozwiązania

Wykup długów

Jednym z elementów oddłużania nieruchomości jest tzw.. wykup długów / wierzytelności hipotecznych. Poprzez wyspecjalizowane podmioty można z bardzo atrakcyjnym dyskontem dokonać zakupu hipotek co pozwala zaoszczędzić nawet 50% środków. Jeśli jesteś zainteresowany tą formą oddłużenia – napisz od Nas z informacją kto jest Twoim wierzycielem a My wynegocjujemy najlepszą ofertę cenową. Pamiętaj, że wykup długów jest tylko możliwy w przypadku wypowiedzenia i rozwiązania umowy kredytowej.Możliwe są także wykupy w tzw. beznadziejnych przypadkach tj. gdy nieruchomość wystawiona jest już na licytację komorniczą.

Pozyskiwanie środków finansowych od inwestorów

W przypadku braku własnych środków na spłatę zadłużeń lub na wykup swoich zadłużeń z banków, funduszów sekurytyzacyjnych lub firm windykacyjnych możemy zaproponować udział inwestora indywidualnego, który sfinansuje cały Plan Spłat. Koszt takiej usługi jest zawsze ustalany indywidualnie w oparciu o wartość nieruchomości, etap egzekucji lub windykacji i możliwości finansowe właściciela nieruchomości.

Kompleksowa restrukturyzacja zadłużeń

Często gdy pojawia się widmo wypowiedzenia kredytu hipotecznego lub doszło do wypowiedzenia umowy kredytu, niezbędna jest kompleksowa restrukturyzacja zadłużenia. Nigdy nie jest za późno, aby uniknąć komornika lub syndyka – wynegocjowanie planu spłaty dostosowanego do Twoich możliwości finansowych jest podstawą każdej restrukturyzacji. Wspólnie przeprowadzimy audyt Twojej sytuacji prawno-finansowej. Jeśli grozi Ci wszczęcie egzekucji z nieruchomości, komornik sporządził już Opis i Oszacowanie Twojej nieruchomości lub jest zaplanowany termin licytacji komorniczej – skontaktuj się z Nami. Wiemy jak pozbyć się Twoich długów abyś odzyskał spokój ducha i umysłu.

Powództwo przeciwegzekucyjne

To rozwiązanie prawne, z którego skorzystać może w postępowaniu egzekucyjnym dłużnik bądź osoba trzecia. Kodeks postępowania cywilnego daje możliwość merytorycznej obrony przeciwko egzekucji z nieruchomości.

Wyróżnia się dwa powództwa przeciwegzekucyjne:

  • powództwo opozycyjne – przysługuje dłużnikowi i służy pozbawieniu tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części, bądź tylko jego ograniczeniu
  • powództwo ekscydencyjne (zwane też interwencyjnym) – przysługuje osobie trzeciej w celu wyłączenia zajętego przedmiotu spod egzekucji, jeżeli skierowana do tego przedmiotu egzekucja narusza prawa tejże osob

Przygotowana likwidacja
(PRE-PACK)

(PRE-PACK) jest nowością w polskim systemie prawnym, która umożliwia szybką sprzedaż majątku niewypłacalnego dłużnika na rzecz inwestora w ramach postępowania bez przeprowadzenia przetargu. Dzięki temu pre-packpozwala na zachowanie ciągłości funkcjonowania upadłego i skorzystanie przez inwestora z dobrodziejstw skutków sprzedaży egzekucyjnej, czyli nabycia mienia upadłego w stanie wolnym od zobowiązań i obciążeń